Dodatek Inne Źródła Ciepła


Dodatek na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy w wysokości 3 000,00 zł,

Dodatek na olej opałowy w wysokości 2 000,00 zł.

Dodatek na drewno kawałkowe w wysokości 1 000,00 zł,

Dodatek na skroplony gaz LPG w wysokości 500,00 zł,

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.
Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które do dnia 11 sierpnia 2022r. dokonały prawidłowego wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jeden dodatek przysługuje na jeden adres zamieszkania bez względu na ilość gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek mogą złożyć gospodarstwa domowe, które NIE UBIEGAŁY SIĘ o wypłatę dodatku węglowego!

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z powodu wykorzystywania WYŁĄCZNIE JEDNEGO źródła ciepła.

Termin składania wniosków do 30 LISTOPADA 2022 r.

Pliki do pobrania

26‑09‑2022 12:57:54
Dokumenty:
Plik pdf dodatek ZC.pdf
26‑09‑2022 12:58:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
975KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx pouczenie ZC.docx
26‑09‑2022 12:58:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx klauzula informacyjna inne źródła ciepła.docx
26‑09‑2022 12:58:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 6832707
, w dniu:  26‑09‑2022 12:56:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 6832707
, w dniu:  26‑09‑2022 12:56:17
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2022 09:33:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie