Aktualności


Uwaga! Ważna informacja !

21‑02‑2024 08:48:37

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pomoc Żywnościowa 2024 /nabór wniosków/

12‑02‑2024 11:42:07

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to program, który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Opiera się on na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Kryteria kwalifikowalności:

  • dochód nie przekraczający 1.823,60  dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód nie przekraczający 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana do października 2024 r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku  poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Kwalifikowanie do Programu i wydawanie skierowań rozpocznie się od miesiąca lutego 2024 r. 

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminów dostaw.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku  lub telefonicznie pod numerami telefonu: 44 683-28-41 lub 733-777-662.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

20‑04‑2023 15:17:42

2 maja 2023 r. (wtorek) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMSKU BĘDZIE NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, iż dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w GOPS w Radomsku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 14 kwietnia 2023 r. z obowiązkiem odpracowania go w dniu 13 maja 2023 r. (sobota).

W związku z powyższym w dniu 13 maja 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomsku będzie czynny dla interesantów w godz. od 7.30 do 15.30.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy !

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

01‑02‑2023 14:29:13

Od 1 lutego 2023 r. zmianie ulega numer konta do wpłat należności za usługi opiekuńcze oraz opłat za pobyt w DPS.

Nowy numer konta:

78 1020 3958 0000 9202 0269 7050

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

14‑11‑2022 09:01:13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej, niż jedno gospodarstwo domowe, a wcześniej dodatek w związku z tym faktem nie został przyznany, należy złożyć do GOPS NOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WĘGLOWEGO. 

Jednocześnie przyznanie dodatku węglowego nastąpi wówczas, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego upoważniony przez Wójta Gminy Radomsko pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu będzie stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

21‑09‑2022 08:22:24
W związku ze zmianą w ustawie o dodatku węglowym informujemy, że czas rozpatrzenia wniosku został wydłużony z 30 do 60 dni.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

29‑12‑2021 14:36:18

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

7 stycznia 2022 r. (piątek) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU BĘDZIE NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, iż dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w GOPS w Radomsku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 28 grudnia 2021 r.,
z powodu Święta Nowego Roku przypadającego w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota)

 Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

                                                                                                                                                 KIEROWNIK

                                                                                                                               GMINNEGO OŚRODKA POMOCY                                                                                                                                                                            SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

                                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                              Edyta Kipigroch
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

20‑12‑2021 15:05:58

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

24 grudnia 2021 r. (wigilia) GOPS BĘDZIE NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2021 r. (wigilia) jest dniem wolnym od pracy w GOPS w Radomsku, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Radomsku Nr 6/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., z powodu Święta Bożego Narodzenia przypadającego w dniu 25 grudnia 2021r. (sobota)

 Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

                                                                                                                                             KIEROWNIK

                                                                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy                                                                                                                                                                                       Społecznej w Radomsku

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                                        Edyta Kipigroch

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

01‑09‑2021 11:27:02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że od 1 do 15 września 2021 r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022. Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium szkolnego na ucznia jest kryterium dochodowe, które wynosi 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych dokumentów (np. rachunków i faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne ucznia.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami tel. 44/683 28 41 lub 733-777-662.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

01‑09‑2021 10:57:40

            W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Gmina Radomsko realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wsparcie skierowane będzie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy. W ramach tych działań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przygotuje 200 paczek zawierających artykuły spożywcze, środki czystości i środki ochrony. Termin realizacji – październik 2021 r.

            Wnioski o wsparcie można składać w GOPS w Radomsku, ul. Piłsudskiego 34, budynek B, pokój 2a /pracownicy socjalni/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

            O zakwalifikowaniu się do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje pod numerem tel. 44/683-28-41 lub 733-777-662.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 70 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 6832707
, w dniu:  29‑12‑2011 13:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 6832707
, w dniu:  29‑12‑2011 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 08:49:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie