Dodatek gazowy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że w ramach ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu o refundację podatku VAT za gaz mogą wnioskować gospodarstwa domowe, w których:

  1. Główne źródło ogrzewania w domu jest zasilane paliwami gazowymi czyli: gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz gazem propan butan lub innego rodzaju gazem palnym, dostarczanym za pomocą sieci gazowej. Refundacja nie przysługuje osobom, które kupują butle z gazem lub mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
  2. Piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).
  3. Gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego, które nie przekracza :

* 2100 zł (netto) – w gospodarstwie jednoosobowym;

* 1500 zł (netto) – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski o refundację podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. należy złożyć:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

W przypadku wniosków składanych do 31 lipca, przy obliczaniu kryterium dochodowego obowiązuje dochód za 2021 rok, zaś od 1 sierpnia za rok 2022. Dochody zgodnie z ustawą są przeliczane tylko przy złożeniu pierwszego wniosku.

O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

WNIOSEK

Wniosek o dodatek gazowy w 2023 roku trzeba złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury od dostawcy gazu. Możemy to zrobić osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Piłsudskiego 34 lub za pomocą wniosku elektronicznego lub online korzystając z aplikacji mObywatel.

Wniosek może złożyć osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT.

Do wniosku o dodatek gazowy należy załączyć następujące dokumenty:

  • kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu,
  • kopię faktury potwierdzającej jego zakup, nie może to być faktura prognozowana,
  • dowód opłacenia faktury.

Wniosek o refundację podatku VAT można pobrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Piłsudskiego 34 w godzinach urzędowania ośrodka lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu.  LINK DO POBRANIA WNIOSKU

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 6832707
, w dniu:  01‑02‑2023 13:09:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 6832707
, w dniu:  01‑02‑2023 13:09:09
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2023 13:12:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie